Meta repo for gitea.kosmos.org operation, issues, suggestions, and feedback.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

29 wiersze
544 B

{
"builders": [{
"type": "docker",
"image": "busybox",
"run_command": ["-d", "-i", "-t", "{{.Image}}", "/bin/sh"],
"commit": true
}],
"provisioners": [
{
"inline": ["mkdir /custom"],
"type": "shell"
},
{
"type": "file",
"source": "../custom/",
"destination": "/custom"
}
],
"post-processors": [
[
{
"type": "docker-tag",
"repository": "eu.gcr.io/fluted-magpie-218106/gitea_custom",
"tag": "0.1.2"
},
"docker-push"
]
]
}