Federated social network node, running on kosmos.social https://kosmos.social
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

917 lines
43 KiB

---
sv:
about:
about_hashtag_html: Dessa är offentliga toots märkta med <strong>#%{hashtag}</strong>. Du kan interagera med dem om du har ett konto någonstans i federationen.
about_mastodon_html: Mastodon är ett socialt nätverk baserat på öppna webbprotokoll och gratis, öppen källkodsprogramvara. Det är decentraliserat som e-post.
about_this: Om
active_count_after: aktiv
active_footnote: Månatligen Aktiva användare (MAU)
administered_by: 'Administreras av:'
api: API
apps: Mobilappar
apps_platforms: Använd Mastodon från iOS, Android och andra plattformar
browse_directory: Titta på en profilkatalog och filtrera enligt intressen
browse_local_posts: Titta på strömmande publika inlägg från denna server
browse_public_posts: Titta på strömmande publika inlägg på Mastodon
contact: Kontakt
contact_missing: Inte inställd
contact_unavailable: Ej tillämplig
discover_users: Upptäck användare
documentation: Dokumentation
federation_hint_html: Med ett konto på %{instance} kommer du att kunna följa personer på alla Mastodon-servers och mer än så.
get_apps: Prova en mobilapp
hosted_on: Mastodon-värd på %{domain}
instance_actor_flash: Detta konto är en virtuell agent som används för att representera servern själv och inte någon individuell användare. Det används av sammanslutningsskäl och ska inte blockeras såvitt du inte vill blockera hela instansen, och för detta fall ska domänblockering användas.
learn_more: Lär dig mer
privacy_policy: Integritetspolicy
see_whats_happening: Se vad som händer
server_stats: 'Serverstatistik:'
source_code: Källkod
status_count_before: Som skapat
tagline: Följ vänner och upptäck nya
terms: Användarvillkor
unavailable_content: Otillgängligt innehåll
unavailable_content_description:
domain: Server
reason: Anledning
rejecting_media: 'Mediafiler från dessa servers kommer inte hanteras eller lagras, och inga miniatyrer kammer att visas, utan manuell klickning erfordras på originalfilen:'
rejecting_media_title: Filtrerade media
silenced: 'Poster från dessa servers kommer att döljas i publika tidslinjer och konversationer, och meddelanden kommer inte att genereras från deras användares handlingar, förutom om du följer dem:'
silenced_title: Ljuddämpade värddatorer
suspended: 'Ingen data från dessa serverdatorer kommer bearbetas, lagras eller bytas ut vilket omöjliggör kommunikation med användare från dessa serverdatorer:'
suspended_title: Avstängda värddatorer
unavailable_content_html: Mastodon låter dig se material från, och interagera med, andra användare i servernätverket. Det är undantag som gjorts på denna serverdator.
user_count_before: Hem till
what_is_mastodon: Vad är Mastodon?
accounts:
choices_html: "%{name}s val:"
endorsements_hint: Från webbgränssnittet kan du rekommendera följare, som sedan visas här.
featured_tags_hint: Du kan använda fyrkanter som visas här.
follow: Följa
followers:
one: Följare
other: Följare
following: Följer
joined: Gick med %{date}
last_active: senast aktiv
link_verified_on: Ägarskap för denna länk kontrollerades den %{date}
media: Media
moved_html: "%{name} har flyttat till %{new_profile_link}:"
network_hidden: Denna information är inte tillgänglig
never_active: Aldrig
nothing_here: Det finns inget här!
people_followed_by: Personer som %{name} följer
people_who_follow: Personer som följer %{name}
pin_errors:
following: Du måste vara följare av den person du vill godkänna
posts_tab_heading: Toots
posts_with_replies: Toots med svar
reserved_username: Användarnamnet är reserverat
roles:
admin: Administratör
bot: Robot
group: Grupp
moderator: Moderator
unavailable: Profilen är inte tillgänglig
unfollow: Sluta följa
admin:
account_actions:
action: Utför åtgärd
title: Utför aktivitet för moderering på %{acct}
account_moderation_notes:
create: Lämna kommentar
created_msg: Modereringsnotering skapad utan problem!
delete: Ta bort
destroyed_msg: Modereringsnotering borttagen utan problem!
accounts:
approve: Godkänn
approve_all: Godkänn alla
are_you_sure: Är du säker?
avatar: Profilbild
by_domain: Domän
change_email:
changed_msg: E-postadressen har ändrats!
current_email: Nuvarande E-postadress
label: Byt E-postadress
new_email: Ny E-postadress
submit: Byt E-postadress
title: Byt E-postadress för %{username}
confirm: Bekräfta
confirmed: Bekräftad
confirming: Bekräftande
deleted: Raderad
demote: Degradera
disable: inaktivera
disable_two_factor_authentication: Inaktivera 2FA
disabled: inaktiverad
display_name: Visningsnamn
domain: Domän
edit: Redigera
email: E-post
email_status: E-poststatus
enable: Aktivera
enabled: Aktiverad
followers: Följare
follows: Följs
header: Rubrik
inbox_url: Inkorgs URL
invited_by: Inbjuden av
ip: IP-adress
joined: Gick med
location:
all: Alla
local: Lokal
remote: Avlägsen
title: Plats
login_status: Inloggningsstatus
media_attachments: Media bifogade filer
memorialize: Förvandla till ett memoriam
moderation:
active: Aktiv
all: Alla
pending: Väntande
silenced: Tystas
suspended: Avstängd
title: Moderering
moderation_notes: Moderation anteckning
most_recent_activity: Senaste aktivitet
most_recent_ip: Senaste IP
no_account_selected: Inga konton har ändrats och inget har valts
no_limits_imposed: Inga begränsningar har införts
not_subscribed: Inte prenumererat
pending: Inväntar granskning
perform_full_suspension: Utför full avstängning
promote: Befordra
protocol: Protokoll
public: Offentlig
push_subscription_expires: PuSH-prenumerationen löper ut
redownload: Uppdatera avatar
reject: Förkasta
reject_all: Förkasta allt / Avvisa alla
remove_avatar: Ta bort avatar
remove_header: Ta bort rubrik
resend_confirmation:
already_confirmed: Den här användaren är redan bekräftad
send: Skicka om e-postbekräftelse
success: Bekräftelsemeddelande skickas framgångsrikt!
reset: Återställ
reset_password: Återställ lösenord
resubscribe: Starta en ny prenumeration
role: Behörigheter
roles:
admin: Administratör
moderator: Moderator
staff: Personal
user: Användare
search: Sök
search_same_ip: Annan användare med samma IP-adress
shared_inbox_url: Delad inkorg URL
show:
created_reports: Anmälningar som skapats av det här kontot
targeted_reports: Anmälningar gjorda om detta konto
silence: Tystnad
silenced: Tystad / Tystat
statuses: Status
subscribe: Prenumerera
suspended: Avstängd / Avstängt
time_in_queue: Väntar i kö %{time}
title: Konton
unconfirmed_email: Obekräftad E-postadress
undo_silenced: Ångra tystnad
undo_suspension: Ångra avstängning
unsubscribe: Avsluta prenumeration
username: Användarnamn
warn: Varna
web: Webb
whitelisted: Vitlistad
action_logs:
actions:
assigned_to_self_report: "%{name} tilldelade anmälan %{target} till sig själv"
change_email_user: "%{name} bytte e-postadress för användare %{target}"
confirm_user: "%{name} bekräftade e-postadress för användare %{target}"
create_account_warning: "%{name} sände en varning till %{target}"
create_custom_emoji: "%{name} laddade upp ny emoji %{target}"
create_domain_allow: "%{name} vitlistade domän %{target}"
create_domain_block: "%{name} blockerade domän %{target}"
create_email_domain_block: "%{name} svartlistade e-postdomän %{target}"
demote_user: "%{name} degraderade användare %{target}"
destroy_custom_emoji: "%{name} förstörde emoji %{target}"
destroy_domain_allow: "%{name} raderade domän %{target} från vitlistan"
destroy_domain_block: "%{name} avblockerade domän %{target}"
destroy_email_domain_block: "%{name} vitlistade e-postdomän %{target}"
destroy_status: "%{name} tog bort status av %{target}"
disable_2fa_user: "%{name} inaktiverade tvåfaktorsautentiseringskrav för användare %{target}"
disable_custom_emoji: "%{name} inaktiverade emoji %{target}"
disable_user: "%{name} inaktiverade inloggning för användare %{target}"
enable_custom_emoji: "%{name} aktiverade emoji %{target}"
enable_user: "%{name} aktiverade inloggning för användare %{target}"
memorialize_account: "%{name} omvandlade %{target}s konto till en memoriam-sida"
promote_user: "%{name} flyttade upp användare %{target}"
remove_avatar_user: "%{name} tog bort %{target}s avatar"
reopen_report: "%{name} återupptog anmälan %{target}"
reset_password_user: "%{name} återställde lösenord för användaren %{target}"
resolve_report: "%{name} löste anmälan %{target}"
silence_account: "%{name} tystade ner %{target}s konto"
suspend_account: "%{name} suspenderade %{target}s konto"
unassigned_report: "%{name} otilldelade anmälan %{target}"
unsilence_account: "%{name} återljudade %{target}s konto"
unsuspend_account: "%{name} aktiverade %{target}s konto"
update_custom_emoji: "%{name} uppdaterade emoji %{target}"
update_status: "%{name} uppdaterade status för %{target}"
deleted_status: "(raderad status)"
title: Revisionslogg
announcements:
scheduled_for: Schemalagd för %{time}
custom_emojis:
assign_category: Ange kategori
by_domain: Domän
copied_msg: Skapade en lokal kopia av emoji utan problem
copy: Kopia
copy_failed_msg: Kunde inte skapa en lokal kopia av den emoji
create_new_category: Skapa ny kategori
created_msg: Emoji skapades utan problem!
delete: Radera
destroyed_msg: Emojo borttagen utan problem!
disable: Inaktivera
disabled: Inaktiverad
disabled_msg: Inaktiverade emoji utan problem
emoji: Emoji
enable: Aktivera
enabled: Aktiverad
enabled_msg: Aktiverade den emoji utan problem
image_hint: PNG upp till 50KB
list: Lista
listed: Noterade
new:
title: Lägg till ny egen emoji
not_permitted: Du har inte behörighet att utföra denna åtgärd
overwrite: Skriva över
shortcode: Kortkod
shortcode_hint: Minst 2 tecken, endast alfanumeriska tecken och understreck
title: Egentillverkade emojis
uncategorized: Okategoriserad / Okategoiserat / Okategoriserade
unlist: Avnotera / Tag bort
unlisted: Olistade
update_failed_msg: Kunde inte uppdatera emoji
updated_msg: Emoji uppdaterades utan problem!
upload: Ladda upp
dashboard:
authorized_fetch_mode: Säkert läge
backlog: återstående jobb
config: Konfiguration
feature_deletions: Kontoraderingar
feature_invites: Inbjudningslänkar
feature_profile_directory: Profilkatalog
feature_registrations: Registreringar
feature_relay: Förbundsmöte
feature_spam_check: Anti-skräp
feature_timeline_preview: Förhandsgranskning av tidslinje
features: Funktioner
hidden_service: Sammanslutning med gömda tjänster
open_reports: öppna rapporter
pending_tags: hashtags som inväntar granskning
pending_users: användare som inväntar granskning
recent_users: Senaste användare
search: Fulltextsökning
single_user_mode: Enanvändarläge
software: Programvara
space: Utrymmesutnyttjande / Utrymmesanvändning
title: Kontrollpanel
total_users: totalt antal användare
trends: Trender
week_interactions: kommunikation denna vecka / interaktioner denna vecka
week_users_active: aktiv(a) denna vecka
week_users_new: användare denna vecka
whitelist_mode: Vitlisteläge
domain_allows:
add_new: Vitlistedomän
created_msg: Domänen har vitlistats
destroyed_msg: Domänen har tagits bort från vitlistan
undo: Tag bort från vitlistan
domain_blocks:
add_new: Lägg till ny
created_msg: Domänblocket behandlas nu
destroyed_msg: Domänblockering har återtagits
domain: Domän
edit: Ändra domänblock
existing_domain_block_html: Du har redan satt begränsningar för %{name} så <a href="%{unblock_url}">avblockera användaren</a> först.
new:
create: Skapa block
hint: Domänblocket hindrar inte skapandet av kontoposter i databasen, men kommer retroaktivt, automatiskt att tillämpa specifika modereringsmetoder på dessa konton.
severity:
desc_html: "<strong>Tysta ner</strong> kommer att göra kontoinlägg osynliga för alla som inte följer dem. <strong>Suspendera</strong> kommer ta bort allt av kontots innehåll, media och profildata. Använd <strong>Ingen</strong> om du bara vill avvisa mediefiler."
noop: Ingen
silence: Tysta ner
suspend: Suspendera
title: Nytt domänblock
private_comment: Privat kommentar
private_comment_hint: Kommentar för moderatorer om denna domänbegränsning.
public_comment: Offentlig kommentar
reject_media: Avvisa mediafiler
reject_media_hint: Raderar lokalt lagrade mediefiler och förhindrar möjligheten att ladda ner något i framtiden. Irrelevant för suspensioner
severity:
suspend: avstängd
show:
affected_accounts:
one: Ett konto i databasen drabbades
other: "%{count} konton i databasen har drabbats"
retroactive:
silence: Ta bort tysta ner från alla befintliga konton på den här domänen
suspend: Ta bort suspendering från alla befintliga konton på den här domänen
title: Ångra domänblockering för %{domain}
undo: Ångra
undo: Ångra
email_domain_blocks:
add_new: Lägg till ny
created_msg: E-postdomän har lagts till i domänblockslistan utan problem
delete: Radera
destroyed_msg: E-postdomän har tagits bort från domänblockslistan utan problem
domain: Domän
empty: För tillfället inga svartlistade mejl.
new:
create: Skapa domän
title: Ny E-postdomänblocklistningsinmatning
title: E-postdomänblock
instances:
by_domain: Domän
moderation:
all: Alla
limited: Begränsad
private_comment: Privat kommentar
title: Kända instanser
invites:
filter:
all: Alla
available: Tillgängliga
expired: Utgångna
title: Filtrera
title: Inbjudningar
relays:
delete: Radera
disable: Inaktivera
enable: Aktivera
enabled: Aktivera
save_and_enable: Spara och aktivera
status: Status
report_notes:
created_msg: Anmälningsanteckning har skapats!
destroyed_msg: Anmälningsanteckning har raderats!
reports:
action_taken_by: Åtgärder vidtagna av
are_you_sure: Är du säker?
assign_to_self: Tilldela till mig
assigned: Tilldelad moderator
comment:
none: Ingen
created_at: Anmäld
mark_as_resolved: Markera som löst
mark_as_unresolved: Markera som olöst
notes:
create: Lägg till anteckning
create_and_resolve: Lös med anteckning
create_and_unresolve: Återuppta med anteckning
delete: Radera
placeholder: Beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller andra uppdateringar till den här anmälan.
reopen: Återuppta anmälan
report: 'Anmäl #%{id}'
reported_account: Anmält konto
reported_by: Anmäld av
resolved: Löst
resolved_msg: Anmälan har lösts framgångsrikt!
status: Status
title: Anmälningar
unassign: Otilldela
unresolved: Olösta
updated_at: Uppdaterad
settings:
activity_api_enabled:
desc_html: Räkning av lokalt postade statusar, aktiva användare och nyregistreringar per vecka
title: Publicera uppsamlad statistik om användaraktivitet
bootstrap_timeline_accounts:
desc_html: Separera flera användarnamn med kommatecken. Endast lokala och olåsta konton kommer att fungera. Standard när det är tomt och alla är lokala administratörer.
title: Standard att följa för nya användare
contact_information:
email: Företag E-post
username: Användarnamn för kontakt
custom_css:
title: Anpassad CSS
hero:
desc_html: Visas på framsidan. Minst 600x100px rekommenderas. Om inte angiven faller den tillbaka på instansens miniatyrbild
title: Hjältebild
peers_api_enabled:
desc_html: Domännamn denna instans har påträffat i fediverse
title: Publicera lista över upptäckta instanser
registrations:
closed_message:
desc_html: Visas på framsidan när registreringen är stängd. Du kan använda HTML-taggar
title: Stängt registreringsmeddelande
deletion:
desc_html: Tillåt alla att ta bort sitt konto
title: Öppen kontoradering
min_invite_role:
disabled: Ingen
title: Tillåt inbjudningar av
show_known_fediverse_at_about_page:
desc_html: När den växlas, kommer toots från hela fediverse visas på förhandsvisning. Annars visas bara lokala toots.
title: Visa det kända fediverse på tidslinjens förhandsgranskning
show_staff_badge:
desc_html: Visa en personalbricka på en användarsida
title: Visa personalbricka
site_description:
desc_html: Inledande stycke på framsidan och i metataggar. Du kan använda HTML-taggar, i synnerhet <code>&lt;a&gt;</code> och <code>&lt;em&gt;</code>.
title: Instansbeskrivning
site_description_extended:
desc_html: Ett bra ställe för din uppförandekod, regler, riktlinjer och andra saker som stämmer med din instans. Du kan använda HTML-taggar
title: Egentillverkad utökad information
site_terms:
desc_html: Du kan skriva din egen integritetspolicy, användarvillkor eller andra regler. Du kan använda HTML-taggar
title: Egentillverkad villkor för tjänster
site_title: Namn på instans
thumbnail:
desc_html: Används för förhandsgranskningar via OpenGraph och API. 1200x630px rekommenderas
title: Instans tumnagelbild
timeline_preview:
desc_html: Visa offentlig tidslinje på landingsidan
title: Förhandsgranska tidslinje
title: Sidans inställningar
site_uploads:
delete: Radera uppladdad fil
statuses:
back_to_account: Tillbaka till kontosidan
batch:
delete: Radera
nsfw_off: Markera som ej känslig
nsfw_on: Markera som känslig
deleted: Raderad
failed_to_execute: Misslyckades att utföra
no_media: Ingen media
title: Kontostatus
with_media: med media
tags:
accounts_today: Unika användare idag
accounts_week: Unika användare den här veckan
last_active: Senast aktiv
warning_presets:
add_new: Lägg till ny
delete: Radera
admin_mailer:
new_report:
body: "%{reporter} har rapporterat %{target}"
body_remote: Någon från %{domain} har rapporterat %{target}
subject: Ny rapport för %{instance} (#%{id})
aliases:
add_new: Skapa alias
remove: Avlänka alias
appearance:
advanced_web_interface: Avancerat webbgränssnitt
animations_and_accessibility: Animationer och tillgänglighet
discovery: Upptäck
localization:
body: Mastodon översätts av volontärer.
guide_link_text: Alla kan bidra.
sensitive_content: Känsligt innehåll
application_mailer:
notification_preferences: Ändra e-postinställningar
settings: 'Ändra e-postinställningar: %{link}'
view: 'Granska:'
view_profile: Visa profil
view_status: Visa status
applications:
created: Ansökan är framgångsrikt skapad
destroyed: Ansökan är framgångsrikt borttagen
invalid_url: Den angivna webbadressen är ogiltig
regenerate_token: Regenerera access token
token_regenerated: Access token lyckades regenereras
warning: Var mycket försiktig med denna data. Dela aldrig den med någon!
your_token: Din access token
auth:
change_password: Lösenord
delete_account: Ta bort konto
delete_account_html: Om du vill radera ditt konto kan du <a href="%{path}">fortsätta här</a>. Du kommer att bli ombedd att bekräfta.
didnt_get_confirmation: Fick du inte instruktioner om bekräftelse?
forgot_password: Glömt ditt lösenord?
invalid_reset_password_token: Lösenordsåterställningstoken är ogiltig eller utgått. Vänligen be om en ny.
login: Logga in
logout: Logga ut
migrate_account: Flytta till ett annat konto
migrate_account_html: Om du vill omdirigera detta konto till ett annat, kan du <a href="%{path}">konfigurera det här</a>.
or_log_in_with: Eller logga in med
providers:
cas: CAS
saml: SAML
register: Registrera
resend_confirmation: Skicka instruktionerna om bekräftelse igen
reset_password: Återställ lösenord
security: Säkerhet
set_new_password: Skriv in nytt lösenord
setup:
email_settings_hint_html: Bekräftelsemeddelandet skickades till %{email}. Om den e-postadressen inte stämmer så kan du ändra den i kontoinställningarna.
status:
account_status: Kontostatus
authorize_follow:
already_following: Du följer redan detta konto
already_requested: Du har redan skickat en vänförfrågan till det kontot
error: Tyvärr inträffade ett fel när vi kontrollerade fjärrkontot
follow: Följ
follow_request: 'Du har skickat en följaförfrågan till:'
following: 'Succé! Du följer nu:'
post_follow:
close: Eller så kan du stänga detta fönster.
return: Visa användarens profil
web: Gå till webb
title: Följ %{acct}
challenge:
confirm: Fortsätt
invalid_password: Ogiltigt lösenord
prompt: Bekräfta lösenord för att fortsätta
crypto:
errors:
invalid_key: är inte en giltig Ed25519 eller Curve25519 nyckel
invalid_signature: är inte en giltig Ed25519 signatur
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours: "%{count}tim"
about_x_months: "%{count}mån"
about_x_years: "%{count}år"
almost_x_years: "%{count}år"
half_a_minute: Just nu
less_than_x_minutes: "%{count}min"
less_than_x_seconds: Just nu
over_x_years: "%{count}år"
x_minutes: "%{count}min"
x_months: "%{count}mån"
x_seconds: "%{count}sek"
deletes:
confirm_password: Ange ditt lösenord för att verifiera din identitet
proceed: Ta bort konto
success_msg: Ditt konto har raderats
domain_validator:
invalid_domain: är inte ett giltigt domännamn
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': Du har inte behörighet att visa den här sidan.
'404': Sidan du letade efter existerar inte.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': Sidan du letade efter existerar inte längre.
'422':
content: Säkerhetsverifiering misslyckades Blockerar du cookies?
title: Säkerhetsverifiering misslyckades
'429': Strypt
'500':
content: Vi är ledsna, men något gick fel från vårat håll.
title: Den här sidan är inte korrekt
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
noscript_html: För att använda Mastodon webbapplikationen, vänligen aktivera JavaScript. Alternativt kan du prova en av <a href="%{apps_path}">inhemska appar</a> för Mastodon för din plattform.
exports:
archive_takeout:
date: Datum
download: Ladda ner ditt arkiv
hint_html: Du kan begära ett arkiv av dina <strong>toots och uppladdad media</strong>. Den exporterade datan kommer att vara i ActivityPub-format och läsbar av kompatibel programvara. Du kan begära ett arkiv var sjunde dag.
in_progress: Kompilerar ditt arkiv...
request: Efterfråga ditt arkiv
size: Storlek
blocks: Du blockerar
csv: CSV
lists: Listor
mutes: Du tystar
storage: Medialagring
featured_tags:
add_new: Lägg till ny
filters:
contexts:
notifications: Aviseringar
thread: Konversationer
edit:
title: Redigera filter
index:
delete: Radera
empty: Du har inga filter.
title: Filter
new:
title: Lägg till nytt filter
footer:
developers: Utvecklare
more: Mer…
generic:
all: Alla
changes_saved_msg: Ändringar sparades framgångsrikt!
save_changes: Spara ändringar
validation_errors:
one: Något är inte riktigt rätt ännu! Kontrollera felet nedan
other: Något är inte riktigt rätt ännu! Kontrollera dom %{count} felen nedan
imports:
preface: Du kan importera data som du exporterat från en annan instans, till exempel en lista över personer du följer eller blockerar.
success: Dina uppgifter har laddats upp och kommer nu att behandlas snarast
types:
blocking: Lista av blockerade
following: Lista av följare
muting: Lista av nertystade
upload: Ladda upp
in_memoriam_html: Till minne av.
invites:
delete: Avaktivera
expired: Utgånget
expires_in:
'1800': 30 minuter
'21600': 6 timmar
'3600': 1 timma
'43200': 12 timmar
'604800': 1 vecka
'86400': 1 dag
expires_in_prompt: Aldrig
generate: Skapa
invited_by: 'Du blev inbjuden av:'
max_uses:
one: 1 användning
other: "%{count} användningar"
max_uses_prompt: Ingen gräns
prompt: Skapa och dela länkar med andra för att ge tillgång till denna instans
table:
expires_at: Utgår
uses: Användningar
title: Bjud in andra
lists:
errors:
limit: Du har nått det maximala antalet listor
media_attachments:
validations:
images_and_video: Det går inte att bifoga en video till en status som redan innehåller bilder
too_many: Det går inte att bifoga mer än 4 filer
migrations:
acct: användarnamn@domän av det nya kontot
incoming_migrations: Flyttar från ett annat konto
redirected_msg: Ditt konto dirigeras om till %{acct}.
moderation:
title: Moderera
notification_mailer:
digest:
action: Visa alla aviseringar
body: Här är en kort sammanfattning av de meddelanden du missade sedan ditt senaste besök på %{since}
mention: "%{name} nämnde dig i:"
new_followers_summary:
one: Du har också förvärvat en ny följare! Jippie!
other: Du har också fått %{count} nya följare medans du var iväg! Otroligt!
subject:
one: "1 nytt meddelande sedan ditt senaste besök \U0001F418"
other: "%{count} nya meddelanden sedan ditt senaste besök \U0001F418"
title: I din frånvaro...
favourite:
body: 'Din status favoriserades av %{name}:'
subject: "%{name} favoriserade din status"
title: Ny favorit
follow:
body: "%{name} följer nu dig!"
subject: "%{name} följer nu dig"
title: Ny följare
follow_request:
action: Hantera följefterfrågningar
body: "%{name} har begärt att följa dig"
subject: 'Väntande följare: %{name}'
title: Ny följefterfrågning
mention:
action: Svar
body: 'Du nämndes av %{name} in:'
subject: Du nämndes av %{name}
title: Ny omnämning
reblog:
body: 'Din status knuffades av %{name}:'
subject: "%{name} knuffade din status"
title: Ny knuff
notifications:
other_settings: Andra aviseringsinställningar
pagination:
newer: Nyare
next: Nästa
older: Äldre
prev: Tidigare
polls:
errors:
invalid_choice: Det valda röstalternativet finns inte
preferences:
other: Annat
relationships:
activity: Kontoaktivitet
followers: Följare
following: Följer
status: Kontostatus
remote_follow:
acct: Ange ditt användarnamn@domän du vill följa från
missing_resource: Det gick inte att hitta den begärda omdirigeringsadressen för ditt konto
proceed: Fortsätt för att följa
prompt: 'Du kommer att följa:'
sessions:
activity: Senaste aktivitet
browser: Webbläsare
browsers:
edge: Microsoft Edge
electron: Electron
firefox: Firefox
generic: Okänd browser
ie: Internet Explorer
micro_messenger: MicroMessenger
opera: Opera
otter: Otter
phantom_js: PhantomJS
safari: Safari
current_session: Nuvarande session
description: "%{browser} på %{platform}"
explanation: Detta är inloggade webbläsare på Mastodon just nu.
ip: IP
platforms:
adobe_air: Adobe Air
android: Android
blackberry: Blackberry
chrome_os: ChromeOS
firefox_os: Firefox OS
ios: iOS
linux: Linux
mac: Mac
other: okänd plattform
windows: Windows
revoke: Återkalla
revoke_success: Sessionen återkallas framgångsrikt
title: Sessioner
settings:
account: Konto
account_settings: Kontoinställningar
aliases: Kontoalias
appearance: Utseende
authorized_apps: Godkända appar
back: Tillbaka till Mastodon
delete: Konto radering
development: Utveckling
edit_profile: Redigera profil
export: Exportera data
import_and_export: Import och export
migrate: Kontoflytt
notifications: Aviseringar
preferences: Inställningar
profile: Profil
relationships: Följer och följare
two_factor_authentication: Tvåfaktorsautentisering
spam_check:
spam_detected: Det här är en automatisk rapport. Spam har upptäckts.
statuses:
attached:
description: 'Bifogad: %{attached}'
image:
one: "%{count} bild"
other: "%{count} bilder"
boosted_from_html: Boosted från %{acct_link}
content_warning: 'Innehållsvarning: %{warning}'
disallowed_hashtags:
one: 'innehöll en otillåten hashtag: %{tags}'
other: 'innehöll de otillåtna hashtagarna: %{tags}'
errors:
in_reply_not_found: Statusen du försöker svara på existerar inte.
language_detection: Lista ut språk automatiskt
open_in_web: Öppna på webben
over_character_limit: teckengräns på %{max} har överskridits
pin_errors:
limit: Du har redan fäst det maximala antalet toots
ownership: Någon annans toot kan inte fästas
private: Icke-offentliga toot kan inte fästas
reblog: Knuffar kan inte fästas
show_more: Visa mer
show_thread: Visa tråd
visibilities:
private: Endast följare
private_long: Visa endast till följare
public: Offentlig
public_long: Alla kan se
unlisted: Olistade
unlisted_long: Alla kan se, men listas inte på offentliga tidslinjer
stream_entries:
pinned: Fäst toot
reblogged: boostad
sensitive_content: Känsligt innehåll
terms:
body_html: |
<h2>Integritetspolicy</h2>
<h3 id="collect">Vilken information samlar vi in?</h3>
<ul>
<li><em>Grundläggande kontoinformation</em>: Det användarnamn du väljer, visningsnamn, biografi, avatar/profilbild och bakgrundsbild kommer alltid vara tillgängliga för alla som kan nå webbsidan. </li>
<li><em>Inlägg, vem du följer och annan tillgänglig information</em>: Dina följare och de konton du följer är alltid tillgängliga. När du skapar ett nytt inlägg sparas datum och tid för meddelandet, samt vilket program du använde för att skapa inlägget. Detta gäller även bilder och media som inlägg kan innehålla.Både "Publika" och "Olistade" inlägg kan vara tillgängliga för alla som har åtkomst till webbsidan. When you feature a post on your profile, that is also publicly available information. Your posts are delivered to your followers, in some cases it means they are delivered to different servers and copies are stored there. When you delete posts, this is likewise delivered to your followers. The action of reblogging or favouriting another post is always public.</li>
<li><em>Direct and followers-only posts</em>: All posts are stored and processed on the server. Followers-only posts are delivered to your followers and users who are mentioned in them, and direct posts are delivered only to users mentioned in them. In some cases it means they are delivered to different servers and copies are stored there. We make a good faith effort to limit the access to those posts only to authorized persons, but other servers may fail to do so. Therefore it's important to review servers your followers belong to. You may toggle an option to approve and reject new followers manually in the settings. <em>Please keep in mind that the operators of the server and any receiving server may view such messages</em>, and that recipients may screenshot, copy or otherwise re-share them. <em>Do not share any dangerous information over Mastodon.</em></li>
<li><em>IPs and other metadata</em>: When you log in, we record the IP address you log in from, as well as the name of your browser application. All the logged in sessions are available for your review and revocation in the settings. The latest IP address used is stored for up to 12 months. We also may retain server logs which include the IP address of every request to our server.</li>
</ul>
<hr class="spacer" />
<h3 id="use">What do we use your information for?</h3>
<p>Any of the information we collect from you may be used in the following ways:</p>
<ul>
<li>To provide the core functionality of Mastodon. You can only interact with other people's content and post your own content when you are logged in. For example, you may follow other people to view their combined posts in your own personalized home timeline.</li>
<li>To aid moderation of the community, for example comparing your IP address with other known ones to determine ban evasion or other violations.</li>
<li>The email address you provide may be used to send you information, notifications about other people interacting with your content or sending you messages, and to respond to inquiries, and/or other requests or questions.</li>
</ul>
<hr class="spacer" />
<h3 id="protect">How do we protect your information?</h3>
<p>We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information. Among other things, your browser session, as well as the traffic between your applications and the API, are secured with SSL, and your password is hashed using a strong one-way algorithm. You may enable two-factor authentication to further secure access to your account.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="data-retention">What is our data retention policy?</h3>
<p>We will make a good faith effort to:</p>
<ul>
<li>Retain server logs containing the IP address of all requests to this server, in so far as such logs are kept, no more than 90 days.</li>
<li>Retain the IP addresses associated with registered users no more than 12 months.</li>
</ul>
<p>You can request and download an archive of your content, including your posts, media attachments, profile picture, and header image.</p>
<p>You may irreversibly delete your account at any time.</p>
<hr class="spacer"/>
<h3 id="cookies">Do we use cookies?</h3>
<p>Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you allow). These cookies enable the site to recognize your browser and, if you have a registered account, associate it with your registered account.</p>
<p>We use cookies to understand and save your preferences for future visits.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="disclose">Do we disclose any information to outside parties?</h3>
<p>We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our site, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety.</p>
<p>Your public content may be downloaded by other servers in the network. Your public and followers-only posts are delivered to the servers where your followers reside, and direct messages are delivered to the servers of the recipients, in so far as those followers or recipients reside on a different server than this.</p>
<p>When you authorize an application to use your account, depending on the scope of permissions you approve, it may access your public profile information, your following list, your followers, your lists, all your posts, and your favourites. Applications can never access your e-mail address or password.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="children">Site usage by children</h3>
<p>If this server is in the EU or the EEA: Our site, products and services are all directed to people who are at least 16 years old. If you are under the age of 16, per the requirements of the GDPR (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation">General Data Protection Regulation</a>) do not use this site.</p>
<p>If this server is in the USA: Our site, products and services are all directed to people who are at least 13 years old. If you are under the age of 13, per the requirements of COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) do not use this site.</p>
<p>Law requirements can be different if this server is in another jurisdiction.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="changes">Changes to our Privacy Policy</h3>
<p>If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.</p>
<p>This document is CC-BY-SA. It was last updated March 7, 2018.</p>
<p>Originally adapted from the <a href="https://github.com/discourse/discourse">Discourse privacy policy</a>.</p>
title: "%{instance} Användarvillkor och Sekretesspolicy"
themes:
contrast: Hög kontrast
default: Mastodon
mastodon-light: Mastodon (ljust)
two_factor_authentication:
code_hint: Ange koden som genererats av din autentiseringsapp för att bekräfta
description_html: Om du aktiverar <strong>tvåfaktorsautentisering</strong> kommer inloggningen kräva att du har din telefon tillgänglig, vilket kommer att generera tokens för dig att ange.
disable: Inaktivera
enable: Aktivera
enabled: Tvåfaktorsautentisering är aktiverad
enabled_success: Tvåfaktorsautentisering aktiverad
generate_recovery_codes: Generera återställningskoder
instructions_html: "<strong>Skanna den här QR-koden i Google Authenticator eller en liknande TOTP-app på din telefon </strong>. Från och med nu genererar den appen tokens som du måste ange när du loggar in."
lost_recovery_codes: Återställningskoder tillåter dig att få tillgång till ditt konto om du förlorar din telefon. Om du har förlorat dina återställningskoder kan du regenerera dem här. Dina gamla återställningskoder kommer att ogiltigförklaras.
manual_instructions: 'Om du inte kan skanna QR-koden och behöver skriva in den manuellt, här är den hemliga nyckeln i ren text:'
recovery_codes: Backup återställningskod
recovery_codes_regenerated: Återställningskoder genererades på nytt
recovery_instructions_html: Om du någonsin tappar åtkomst till din telefon kan du använda någon av återställningskoderna nedan för att återställa åtkomst till ditt konto. <strong> Håll återställningskoderna säkra </strong>. Du kan till exempel skriva ut dem och lagra dem med andra viktiga dokument.
setup: Ställ in
wrong_code: Den angivna koden var ogiltig! Är servertid och enhetstid korrekt?
user_mailer:
backup_ready:
explanation: Du begärde en fullständig säkerhetskopiering av ditt Mastodon-konto. Det är nu klart för nedladdning!
subject: Ditt arkiv är klart för nedladdning
title: Arkivuttagning
welcome:
edit_profile_action: Profilinställning
edit_profile_step: Du kan anpassa din profil genom att ladda upp en avatar, bakgrundsbild, ändra ditt visningsnamn och mer. Om du vill granska nya följare innan de får följa dig kan du låsa ditt konto.
explanation: Här är några tips för att komma igång
final_action: Börja posta
final_step: 'Börja posta! Även utan anhängare kan dina offentliga meddelanden ses av andra, till exempel på den lokala tidslinjen och i hashtags. Du får gärna presentera dig via hashtaggen #introductions.'
full_handle: Ditt fullständiga användarnamn/mastodonadress
full_handle_hint: Det här är vad du skulle berätta för dina vänner så att de kan meddela eller följa dig från en annan instans.
review_preferences_action: Ändra inställningar
review_preferences_step: Se till att du ställer in dina inställningar, t.ex. vilka e-postmeddelanden du vill ta emot eller vilken integritetsnivå du vill att dina inlägg ska vara. Om du inte har åksjuka, kan du välja att aktivera automatisk uppspelning av GIF-bilder.
subject: Välkommen till Mastodon
tip_federated_timeline: Den förenade tidslinjen är en störtflodsvy av Mastodon-nätverket. Men det inkluderar bara människor som dina grannar följer, så det är inte komplett.
tip_following: Du följer din servers administratör(er) som standard. För att hitta fler intressanta personer, kolla de lokala och förenade tidslinjerna.
tip_local_timeline: Den lokala tidslinjen är en störtflodsvy av personer på %{instance}. Det här är dina närmaste grannar!
tip_mobile_webapp: Om din mobila webbläsare erbjuder dig att lägga till Mastodon på din hemskärm kan du få push-aviseringar. Det fungerar som en inbyggd app på många sätt!
title: Välkommen ombord, %{name}!
users:
invalid_email: E-postadressen är ogiltig
invalid_otp_token: Ogiltig tvåfaktorskod
otp_lost_help_html: Om du förlorat åtkomst till båda kan du komma i kontakt med %{email}
seamless_external_login: Du är inloggad via en extern tjänst, så lösenord och e-postinställningar är inte tillgängliga.
signed_in_as: 'Inloggad som:'