Dummy repo for testing Gitea integrations
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
raucao 7eece1b340 Merge branch 'sckjsvsd' of kosmos/test-one-two into master 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Update 'README.md' 1 rok temu

README.md

test-one-two

Dummy repo for testing Gitea integrations.

You should unwatch/ignore this one.