IRC/XMPP bridge
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
raucao aacfc7f83d
Remove prefix from chat messages
1 rok temu
bin Hello universe 1 rok temu
scripts Remove prefix from chat messages 1 rok temu
.gitignore Hello universe 1 rok temu
README.md Hello universe 1 rok temu
external-scripts.json Hello universe 1 rok temu
package-lock.json Hello universe 1 rok temu
package.json Hello universe 1 rok temu
run.sh Hello universe 1 rok temu

README.md

Wormhole

Wormhole is a portal (sometimes called a bridge) between XMPP MUC and other chat protocols. It’s a very simple script on top of Hubot. In the case of this particular bot, it is bridging IRC channels with XMPP MUC rooms.