Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
raucao 279a4a48fe
Add css-color plugin
před 8 měsíci
autoload Update pathogen před 7 roky
bundle Add css-color plugin před 8 měsíci
colors Add smyck color scheme před 7 roky
doc remove command-t před 10 roky
syntax add syntax hightlighting for nginx config files před 9 roky
.gitignore add gitignore config před 10 roky
.gitmodules Add css-color plugin před 8 měsíci
README.md Add link to screencast před 9 roky
gvimrc Improve gvimrc před 2 roky
vimrc Add Tern and TypeScript plugins před 9 měsíci

README.md

My Vim config. Initially based on the example config from the excellent PeepCode screencast, but very much updated and tweaked.

Usage recommendation:

$ git clone git://github.com/skddc/vim-config.git ~/.vim
$ cd ~/.vim
$ git submodule init
$ git submodule update
$ ln -s vimrc ../.vimrc
$ ln -s gvimrc ../.gvimrc