Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
raucao 279a4a48fe
Add css-color plugin
8 maanden geleden
autoload Update pathogen 7 jaren geleden
bundle Add css-color plugin 8 maanden geleden
colors Add smyck color scheme 7 jaren geleden
doc remove command-t 10 jaren geleden
syntax add syntax hightlighting for nginx config files 9 jaren geleden
.gitignore add gitignore config 10 jaren geleden
.gitmodules Add css-color plugin 8 maanden geleden
README.md Add link to screencast 9 jaren geleden
gvimrc Improve gvimrc 2 jaren geleden
vimrc Add Tern and TypeScript plugins 9 maanden geleden

README.md

My Vim config. Initially based on the example config from the excellent PeepCode screencast, but very much updated and tweaked.

Usage recommendation:

$ git clone git://github.com/skddc/vim-config.git ~/.vim
$ cd ~/.vim
$ git submodule init
$ git submodule update
$ ln -s vimrc ../.vimrc
$ ln -s gvimrc ../.gvimrc