Pins IPFS data of a Kredits organization on an IPFS node
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
raucao ba7c98b564
1.2.0
1 år sedan
lib Clean up logs, add debug option 1 år sedan
.gitignore Hello Kredits world 1 år sedan
README.md Move package to "kosmos" org 1 år sedan
index.js Refactor bootstrap node connect, add CLI argument 1 år sedan
package-lock.json 1.2.0 1 år sedan
package.json 1.2.0 1 år sedan

README.md

Kredits IPFS Pinner

This tool pins the IPFS hashes of a Kredits organisation on an IPFS node.

Usage

Make sure you have a local IPFS node running. (See --help for custom IPFS config flags, in case it is not running on localhost with default ports.)

With NPX magic

npx @kosmos/kredits-ipfs-pinner

Global install

npm install -g @kosmos/kredits-ipfs-pinner
kredits-ipfs-pinner

From repo

Clone the Git repository, then use npm scripts from its root directory.

npm start

Or with debug output:

npm run debug