Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
raucao 279a4a48fe
Add css-color plugin
8 miesięcy temu
autoload Update pathogen 7 lat temu
bundle Add css-color plugin 8 miesięcy temu
colors Add smyck color scheme 7 lat temu
doc remove command-t 10 lat temu
syntax add syntax hightlighting for nginx config files 9 lat temu
.gitignore add gitignore config 10 lat temu
.gitmodules Add css-color plugin 8 miesięcy temu
README.md Add link to screencast 9 lat temu
gvimrc Improve gvimrc 2 lat temu
vimrc Add Tern and TypeScript plugins 9 miesięcy temu

README.md

My Vim config. Initially based on the example config from the excellent PeepCode screencast, but very much updated and tweaked.

Usage recommendation:

$ git clone git://github.com/skddc/vim-config.git ~/.vim
$ cd ~/.vim
$ git submodule init
$ git submodule update
$ ln -s vimrc ../.vimrc
$ ln -s gvimrc ../.gvimrc